خدمات شرکت


   طراحی  :                      

              طراحی کانکس و ساختمان های پیش ساخته و قابل حمل

              طراحی مقاوم سازی در برابر زلزله

   نظارت :

              نظارت بر اجرای ساخت

              نظارت بر پروژه ها

   اجرا :

              اجرای پروژه ها بصورت کلید در دست (EPC)

              اجرای محوطه سازی

              اجرای ساختمان ( اسکلت – سفتکاری – نازک کاری )

              اجرای ابنیه فنی و صنعتی

  مدیریت:

             مدیریت کلیه پروژه های ساختمانی و صنعتی

             مدیریت اجرا (پیمان مدیریت) COST PLUSآمار بازدیدکنندگان

Your IP 3.239.91.5

1

0

1

99
35
467
733
1849
3937
5786
SmartNews.Com